Regulamin Hack Room

 • Organizatorem gry Hack Room jest firma DaftCode Sp. z o.o. z siedzibą Domaniewska 34a, 02-672 Warszawa, Polska. Zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000378580, NIP:5222971617.
 • W grze Hack Room dostępnej na stronie www.hackroom.io mogą wziąć udział wszyscy zainteresowani użytkownicy.
 • Udział w grze Hack Room dostępnej na stronie www.hackroom.io jest bezpłatny.
 • Gra logiczna trwa trzy miesiące od dnia 13.06.2016 do 31.08.2016
 • Wejściówki lub zniżki wygrane w grze Hack Room można wykorzystać w Enigma Room przy ul. Puławskiej 33/7 w dniach od 13.06.2016 do 31.08.2016 po wcześniejszej rezerwacji.
 • Warunkiem uczestnictwa w grze Hack Room jest rozwiązanie gry logicznej zamieszczonej na stronie www.hackroom.io w najkrótszym czasie oraz pozostawienie swoich danych: imię, nazwisko, adres email, uczelnia.
 • Nagrodą w grze Hack Room jest darmowy bilet lub zniżka na wejście -30% do pokoju zagadek - Enigma Room Tomasz Wilczak z siedzibą przy ul. Puławskiej 33 lok. 7, 02-508 Warszawa.
 • Jeden użytkownik może wziąć udział w grze Hack Room na stronie www.hackoroom.io nieokreśloną ilość razy, jednak tylko jeden raz może dostać i wykorzystać nagrodę w postaci darmowej wejściówki lub zniżki -30% do pokoju zagadek Enigma Room.
 • Każdego dnia użytkowinicy dostaną wiadomość mailową z informacją o zdobyciu darmowego wejścia lub zniżki -30% do pokoju zagadek Enigma Room.
 • W przypadku wygrania darmowego wejścia lub zniżki -30% do pokoju zagadek Enigma Room koniecznym jest zapoznanie się z regulaminem Enigma Room https://enigmaroom.pl/regulamin/ oraz rezerwacja dogodnego terminu.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu z niżej wskazanych ważnych przyczyn:
  • jeżeli zmiana Regulaminu jest konieczna ze względu na zmianę przepisów powszechnie obowiązującego prawa lub ze względu na uznanie postanowienia Regulaminu za niedozwolone – odpowiednio w tym zakresie;
  • realizacji obowiązku wynikającego z prawomocnego orzeczenia sądu lub decyzji organów administracji.
 • Regulamin obowiązuje od dnia 13.06.2016.